Báo Tài Chính: Vì sao cơ thể cần vitamin?

Vitamin là vi chất dinh dưỡng giúp thực hiện các chức năng quan trọng trong cơ thể con người. Các chất cần thiết nhất cho cơ thể như vitamin A, D, C, E, K và vitamin B phức tạp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Sức khỏe - Y tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tài Chính, nguồn bài: http://tapchitaichinh.vn/media/video-vi-sao-co-the-can-vitamin-314945.html

Tìm kiếm:✨

  • Vi chất, Dinh dưỡng, Vitamin B, Vitamin a, Vi-ta-min, Cơ thể, Phức tạp, Cần thiết, Con người, Chức năng