Báo VNEWS: Gia tăng tình trạng đề kháng kháng sinh ở Việt Nam

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Sức khỏe - Y tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/gia-tang-tinh-trang-de-khang-khang-sinh-o-viet-nam

Tình hình kháng thuốc của vi khuẩn càng ngày càng được quan tâm tại Việt Nam và thế giới, tuy nhiên việc chẩn đoán và điều trị hiện gặp nhiều khó khăn.

Tìm kiếm:✨

  • Đề kháng, Kháng sinh, Kháng, Càng ngày càng, Vi khuẩn, Chẩn đoán, Gia tăng, Thuốc, Điều trị, Tình trạng, Tình hình