Báo Quốc Hội TV: CHƯA TÌM RA CÁC BỆNH NGHỀ NGHIỆP LIÊN QUAN ĐẾN AMIĂNG TRẮNG

Share:

Theo lộ trình được Bộ xây dựng đề xuất với chính phủ từ năm 2023 sẽ chấm dứt sản xuất tấm lợp amiăng (hay còn gọi là Fibro ximăng) do lo ngại amiăng trắng độc hại và là tác nhân gây ung thư đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bộ Y tế cảnh báo rất nhiều lần. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chuyên gia và nhà khoa học cho rằng: amiăng trắng không nguy hại đối với sức khỏe cộng đồng. do đó, cần nghiên cứu, đánh giá trên diện rộng

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Sức khỏe - Y tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/tu-nghi-truong-den-cuoc-song/2019/10/chua-tim-ra-cac-benh-nghe-nghiep-lien-quan-den-amiang-trang/267228

Tìm kiếm:✨

  • Amiăng, Fibro Ximăng, Tấm lợp, Bệnh nghề nghiệp, Tác nhân, Độc hại, WHO, Tổ chức y tế thế giới, Nguy hại, Bộ xây dựng, Bộ y tế, Ung thư, Lộ trình, Tìm ra, Nhà khoa học, Trên thực tế, Trắng, Chấm dứt, Lo ngại

Không có nhận xét nào