Báo Tài Chính: Con đường virus lây từ động vật sang người

Share:

Virus là một ký sinh trùng hữu cơ lây truyền từ động vật sang người bằng đường máu và các đột biến có tính di truyền.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Sức khỏe - Y tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tài Chính, nguồn bài: http://tapchitaichinh.vn/media/video-con-duong-virus-lay-tu-dong-vat-sang-nguoi-311399.html

Tìm kiếm:✨

  • Tính di truyền, Đường máu, Ký sinh trùng, Lây, Lây truyền, Vi-rút, Hữu cơ, Động vật, Đột biến

Không có nhận xét nào