Báo Quốc Hội TV: PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐƯỜNG MŨI MỞ RỘNG

Phẫu thuật nội soi đường mũi có từ những thập niên 70, đến nay đã phát triển các điều trị vượt ra khỏi phạm vi vùng mũi xoang, tiến tới phẫu thuật những tổn thương ở vùng nền sọ thậm chí sâu vào tận nhu mô não. Đó cũng chính là những tiến bộ của phẫu thuật nội soi đường mũi trong khoảng 2 thập niên gần đây, gọi là phẫu thuật nội soi đường mũi mở rộng, hiện đang được các bệnh viện triển khai áp dụng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Sức khỏe - Y tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2019/8/phuong-phap-phau-thuat-noi-soi-duong-mui-mo-rong/265931

Tìm kiếm:✨

  • Nội soi, Xoang, Nhu, Thập niên, Mũi, Phẫu thuật, Não, Tiến tới, Phương pháp, Tiến bộ, Phạm vi, Tổn thương, Mở rộng, Điều trị, Vượt, Bệnh viện, Áp dụng