Báo Quốc Hội TV: 30 NĂM NẶNG LÒNG VỚI Y HỌC CỔ TRUYỀN

Share:

Y học cổ truyền là phương pháp chữa bệnh dựa trên nền tảng Âm Dương – Ngũ Hành, và việc điều trị bệnh bằng Y học cổ truyền chính là việc điều chỉnh sao cho Âm Dương – Ngũ Hành cân bằng, từ đó làm cho cơ thể trở nên khỏe mạnh. Hiểu được giá tri đó của Y học cổ truyền, đồng thời muốn gìn giữ, phát triển nền Y học cổ truyền của dân tộc, có một người đàn ông đã âm thầm, lặng lẽ hơn 30 năm nay tạo lập nên một viện bảo tàng về Y học cổ truyền - nơi lưu giữ hàng ngàn tư liệu, bài thuốc quý về Y học cổ truyền cả trong và ngoài nước...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Sức khỏe - Y tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2019/8/30-nam-nang-long-voi-y-hoc-co-truyen-/245254

Tìm kiếm:✨

  • TRI, Y học cổ truyền, Viện bảo tàng, Thuốc quý, Tạo lập, Được giá, Ngoài nước, Gìn giữ, Lặng lẽ, Tư liệu, Âm thầm, Lưu giữ, Chữa bệnh, Khỏe mạnh, Đàn ông

Không có nhận xét nào