Báo Một Thế Giới: Nga nghiên cứu phát triển thuốc chống lao mới

Theo TASS, các nhà khoa học ở Đại học Liên bang Ural (UrFU), Viện Tổng hợp hữu cơ mang tên I.Ya. Postovskij và Viện Di truyền học mang tên của N.I. Vavilov đã phát triển được các hợp chất nhân tạo mở ra khả năng thanh toán bệnh lao kháng thuốc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Sức khỏe - Y tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Một Thế Giới, nguồn bài: https://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/nga-nghien-cuu-phat-trien-thuoc-chong-lao-moi-119824.html

Các dẫn xuất imidazotetrazine có triển vọng trong cuộc chiến chống lại bệnh lao - Ảnh: nob2.ru

Vi khuẩn Mycobacteriaceae gây bệnh lao. Chúng có thể hình thành mạng trong phổi người kháng lại các loại thuốc điều trị. Điều này khiến các bác sĩ phải sử dụng các loại thuốc độc hại nhất, nguy hiểm cho tế bào của cơ thể. Các nhà khoa học Nga đã đề xuất một sự thay đổi trong cách điều trị với việc sử dụng các dẫn xuất imidazotetrazine làm cơ sở cho các loại thuốc chống lao mới.

Về cấu trúc, các phân tử này đáng chú ý ở chỗ chúng rất giống với purin, phân bố rộng rãi trong tự nhiên, dưới dạng các thành phần ADN. Các chất tổng hợp này có ưu điểm đặc biệt nhờ sự hiện diện trong cấu trúc một lượng lớn các nguyên tử nitơ.

"Đây là cơ chế tác động mới với tỷ lệ đột biến kháng thuốc tương đối thấp, cho phép coi các dẫn xuất imidazotetrazine là có triển vọng trong cuộc chiến chống lại bệnh lao", - nhà nghiên cứu Svetlana Tolshchina khẳng định.

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng mycobacteria ít phát triển được tính kháng thuốc và nếu có phát triển được tính kháng với các chất được nghiên cứu thì vẫn khác với kháng kháng sinh tiêu chuẩn.

Vũ Trung Hương

Tìm kiếm:✨

  • Đại học Liên bang Ural, Dẫn xuất, Bệnh lao, TASS, Di truyền học, Khả năng thanh toán, Nghiên cứu phát triển, Nitơ, Kháng, Hợp chất, Hữu cơ, Phân tử, Loại thuốc, Nguyên tử, Sự thay đổi, Nhân tạo, ADN, Phân bố, Gây bệnh, Cấu trúc