Cản mái đá lấy 9l

Share:

Cản mái đá lấy 9l Giá:250.000 đ
Gà đá ẩu thua hôm qua. Giờ lỏn lẻn luôn. Chán quá bán lại cho ae cản mái, mùa sau chơi.. Hiện 9l tay pin. Mùa sau đá tầm 1kg.. 1kg ngoài. Ko quảng cáo nhiều.. Ae nhìn gà đánh giá.. Dc giá bắt, ko bớt. Thank chotot

Xem Video Đánh Giá/Review: Gà Cản mái đá lấy 9l

Không có nhận xét nào