Dân Việt: [video] Xem nước tiểu đoán tuổi thọ con người

Share:
Tìm kiếm bài viết Dân Việt: Dự Đoán
Nồng độ các chất cặn bã và màu sắc của nước tiểu có thể là căn cứ để các chuyên gia ngành y dự đoán tuổi thọ.

Tin tức được tổng hợp từ báo Dân Việt

Không có nhận xét nào