Báo Khánh Hòa: Triển khai cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

Share:
Tìm kiếm bài viết Khánh Hòa: Tuổi Trẻ Học Tập, Hồ Chí Minh, Dự Thi
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc tổ chức tham gia cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2018.

Triển khai cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' - Ảnh 1

Nội dung thi bao gồm những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam; những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 32 năm đổi mới (1986-2018), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Sở yêu cầu các đơn vị triển khai cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh làm bài thi trắc nghiệm và tự luận trên trang điện tử: http://hocvalamtheobac.vn. Các đơn vị cần chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan trên website, băng rôn, bảng tin, phát thanh, đồng thời thường xuyên thống kê, theo dõi số lượng và chất lượng các thí sinh của đơn vị tham gia trên website dự thi để có biện pháp khuyến khích, động viên, khen thưởng và nhắc nhở kịp thời.

Đây là cuộc thi được triển khai sâu rộng đến toàn thể học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên ở trong nước và lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài; là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành Giáo dục.

T.V

Tin tức Giáo dục được tổng hợp từ báo Khánh Hòa

Không có nhận xét nào